Yoga är en uppsättning av teorier och praktik med ursprung i det forna Indien. Bokstavligen kommer ordet yoga från ett sanskritverk som betyder “förena”. Yoga fokuserar på att förena sinnet, kroppen och själen och att främja en större förbindelse mellan individen och hans/hennes omgivning. Yoga har spirituella rötter med huvudmålet att hjälpa individer att förverkliga sann lycka, frihet och upplysning. Utöver detta har yoga emellertid flera sekundära mål, såsom förbättrad fysisk hälsa och förbättrat mentalt välbefinnande och emotionell balans.

Eftersom intresset för yoga har ökat i västländerna under de senaste decennierna utövas yoga alltmer utan dess ursprungliga andliga sammanhang, enbart för fysiska hälsofördelar. Denna fysiska träning av yoga, ofta kallad Hatha Yoga, överlappar ibland eller innehåller referenser till de andra aspekterna av yoga. En populär missuppfattning är att yoga bara fokuserar på att öka flexibiliteten. Utövandet av Hatha Yoga betonar också hållbarhetsinriktning, styrka, uthållighet och balans och inkluderar andningspraktik såväl som tekniker som avslappning eller meditation.

Personer med artros som utövar yoga upplever att det lindrar fysiska och emotionella symtom. Även om rörelse är bra för att lindra artrosens symtom, så är vissa former av rörelser bättre än andra. Yogas extrema rörelseområde sänder vätska in i alla de gömda hörnen och sprickorna i varje led. Detta ger yoga en terapeutisk fördel över andra former av träning, som promenader, cykling eller till och med tai chi, som alla får lederna att röra sig men på ett mer begränsat sätt. Endast ett fåtal studier om yoga och artros har gjorts, men den forskning som existerar visar stora fördelar. Innan du börjar din aktivitet, se till att du konsulterar din läkare eller besöker https://www.artros.org för mer information. Det är viktigt att lyssna på din kropp. Om du känner skarp smärta eller instabilitet bör du vila eller anpassa dig till ett mer bekvämt läge. En välutbildad och erfaren yogainstruktör kan erbjuda mer individuell vägledning för att anpassa poseringarna efter dina behov och begränsningar.