När det kommer till träning och hälsa så är det viktigare än någonsin att hålla sig frisk och fräsch. Detta då samhället går i en alltmer hälsosam riktning där välmående och en balanserad livsstil är viktiga värderingar. På så sätt har också yoga fått stort genomslag i Sverige, men också i hela världen.

Kombinera yoga och träning

När det kommer till att träna är det viktigt att ha ett varierat sätt att träna, just på grund av att man ska träna hela kroppen. På så sätt kan det vara bra att kombinera yoga med olika typer av träning. Det kan exempelvis vara bra att köpa en roddmaskin och annan typ av konditionsutrustning. Detta gör att man tränar intensivt och förbättrar kroppens kondition ordentligt. Men genom att kombinera detta med yoga kan man också uppnå en mer hälsosam livsstil där man känner sig lugnare och mer balanserad i vardagen. Syftet med yoga är nämligen att man lär känna sin kropp.

Yogans ursprung

Genom att yoga har blivit så pass populärt har en del också börjat studera vad yoga är och hur det funkar i grunden. Yogan har nämligen sitt ursprung i Indien och ordet yoga betyder union i sanskrit. Därefter finns det också olika typer av skriftliga källor som skriver om yoga i Indien, bland annat Katha Upanishad, Bhagavad Gita och Vaisesika Sutra. Det finns dock ingen generell konsensus kring när yogan börjades utövas i det indiska samhället. En del historiker menar att det påbörjades för cirka 5000 år sedan i de östliga staterna i Indien. Medan andra menar att den moderna yogan som fortfarande utförs i Indien började för cirka 3000 år sedan. Således beror det på vem man frågar. Men vad de flesta historikerna kan hålla med om är de ursprungliga målen och syftena kring yoga. Det ursprungliga målet med yoga är nämligen att tillhandahålla människor tekniker att kontrollera kroppen och sinnet. Genom att göra detta kan människor arbeta bättre i vardagen för att uppnå långsiktiga mål.